Obchodní podmínky

Odesláním registrace vzniká závazná objednávka.

Závaznou objednávku lze objednatelem zrušit s následujícími storno poplatky:

  • Více než 12 pracovních dní před kurzem: Objednateli bude vrácen celý účastnický poplatek.
  • 5 až 12 pracovních dní před kurzem: Objednateli bude vráceno 50 % účastnického poplatku.
  • Méně než 5 pracovních dní před kurzem: Objednateli nebude vrácen účastnický poplatek.

Účast na kurzu lze kdykoliv před začátkem kurzu nahradit jinou osobou.

Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit místo konání, datum či událost zrušit. V takovém případě bude objednatel s předstihem kontaktován. Pokud mu změna nebude vyhovovat, bude mu vrácen účastnický poplatek v plné výši.

Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.